Article 11320

Title of the article

A NEW APPROACH IN THE HISTORIOGRAPHIC TRADITION

Authors

Karnishin Valeriy Yur'evich, Doctor of historical sciences, professor, head of sub-department of Russian history, state and law, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: valerykarnishin@mail.ru 

DOI

10.21685/2072-3024-2020-3-11

 

 Download PDF

References

1. Strekalov I. N. Slavica Litteraria. 2019, vol. 2, pp. 81–97. [In Russian]
2. Strekalov I. N. Istoricheskiy zhurnal: nauchnye issledovaniya [Historical journal: research]. 2019, no. 1, pp. 134–150. [In Russian]
3. Strekalov I. N. Vestnik arkhivista [Archive keeper’s bulletin]. 2019, no. 4, pp. 1150–1160. [In Russian]
4. Strekalov I. N. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 8, Istoriya [Bulletin of Moscow University. Series 8, History]. 2019, no. 1, pp. 54–74. [In Russian]
5. Strekalov I. N. Rodina [The Motherland]. 2020, no. 1, pp. 104–107. [In Russian]
6. Medvedev A. V., Slepchenkova A. A. Partiya sotsialistov-revolyutsionerov v Nizhegorodskom krae (1895–1923): monografiya [The socialist revolutionary party in Nizhny Novgorod (1895–1923): monograph]. Nizhniy Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo gosudarstvennogo un-ta im. N. I. Lobachevskogo, 2012, 256 p. [In Russian]
7. Yur'ev A. I. Tul'skaya organizatsiya partii sotsialistov-revolyutsionerov (1917–1923 gg.): monografiya [Organizing the socialist revolutionary party in Tula (1917–1923): monograph]. 2nd ed., rev. and suppl. Moscow: MPGU, 2017, 112 p. [In Russian]
8. Balukov V. A., Levkovich L. V., Solonitsyna L. D., Terent'ev V. P. Deputaty pervogo soveta [Deputies of the first council]. Moscow: Sovetskaya Rossiya, 1980, 296 p. [In Russian]
9. Titova V. I. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 100-letiyu Pervoy russkoy revolyutsii (14–15 noyabrya 2005 g.): v 2 ch. [Proceedings of a scientific and practical conference devoted to the 100th anniversary of the First Russian Revolution (November 14th–15th, 2005): in 2 parts]. Ulyanovsk, 2005, part 2, pp. 65–75. [In Russian]
10. Morskoy A. Iskhod rossiyskoy revolyutsii 1905 g. i pravitel'stvo Nosarya [The result of the Russian Revolution of 1905 and Nosar’s government]. Saint-Petersburg, 1911, 128 p. [In Russian]

 

Дата создания: 18.11.2020 11:53
Дата обновления: 18.11.2020 11:53